Jdi na obsah Jdi na menu
 


p1010139.jpg

Tu otevřel ústa a učil je:

1. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je nebeské království

2. Blaze těm kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni

3. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví

4. Blaze těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni

5. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství

6. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha

7. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími

8. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

Mt. 5,2-12